Аліменти. Нарахування. Способи Стягнення. Яким Чином Стягуються Аліменти

Аліменти. Згідно норм чинного законодавства, батьки мають утримувати та піклуватися про дитину. Даний обов’язок передбачений статтею 180 Сімейного кодексу України (далі — СК), в якій йдеться, що батьки зобов’язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття (18 років). Згідно ст. 199 СК, якщо повнолітні діти продовжують навчання і потребують у зв’язку з цим матеріальної допомоги, батьки зобов’язані утримувати їх і далі (до досягнення 23 років) за умови, що вони (батьки) можуть надавати матеріальну допомогу.

Аліменти — кошти на утримання дитини. Їх платить той з батьків, котрий проживає окремо. Варто звернути увагу, що зобов’язання по аліментам можуть виникати не лише з моменту розлучення, а й з моменту, коли подружжя перестало проживати разом, вести спільне господарство, або з того часу, коли один із подружжя перестав брати участь в утриманні дитини. Таким чином, не обов’язково розлучатися, щоб зобов’язати сплачувати аліменти на утримання дитини.

Згідно статті 181 СК батьки, за домовленістю, визначають спосіб виконання обов’язку утримувати дитину. Їх передбачено декілька:

 1. Перший: усна домовленість.
 2. Другий: укладення (письмового, нотаріально посвідченого) договору про сплату аліментів на дитину, в ньому визначаються розмір і умови сплати аліментів. У разі невиконання одним з батьків обов’язків  за договором або у разі порушення його умов, нотаріус здійснює виконавчий напис, на підставі якого стягуються аліменти.
 3. Третій: в судовому порядку. Вимога сплати аліментів – є цілком законною і обґрунтованою, тому суди, як правило, швидко приймають рішення на користь позивача, щодо сплати аліментів.

Стягнення аліментів в судовому порядку здійснюється після подання позовної заяви про стягнення аліментів до суду. Згідно  Цивільного процесуального кодексу така позовна заява може бути подана за місцем проживання позивача. До позовної заяви додаються: копія самої позовної заяви, копія паспорту в двох примірниках, копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера в двох примірниках, копія свідоцтва про народження дитини (дітей) в двох примірниках.

Перед тим, як звертатися з позовною заявою до суду необхідно визначити у якій формі просити суд стягнути аліменти. Так як аліменти можуть стягуватися: у частці від доходу, або у твердій грошовій сумі.

Закондавством встановлено, що аліменти можуть стягуватися в твердій сумі або, за заявою платника, або за заявою одержувача аліментів,  в тому разі, якщо платник має мінливий, нерегулярний дохід, частину якого одержує в натурі, або за обставин, які мають істотне значення (стаття 184 СК). Також пам’ятайте, що відповідно до частини 2 статті 182 СК — розмір аліментів не може бути нижчим за 30 % від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Аліменти відраховуються:

 • з працюючих працездатних осіб — з суми заробітку,
 • з непрацюючих працездатних громадян, які знаходяться на обліку в центрі зайнятості — з суми допомоги по безробіттю,
 • з пенсіонерів – із пенсії,
 • із працюючих пенсіонерів – із суми пенсії та заробітної плати,
 • з інвалідів – із пенсії по інвалідності,
 • з працюючих інвалідів – із пенсії по інвалідності та заробітної плати,
 • з приватних підприємців – із суми доходу (фактичного),
 • з осіб, які навчаються і отримують стипендію – із суми отриманої стипендії.

Аліменти на дитину (за рішенням суду) присуджуються від не з дня винесення рішення по справі, а з  дня заявлення відповідного позову.

Як Відкрити Небюджетний Рахунок в Органах Казначейства

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012  № 758, для відкриття небюджетних рахунків установи, організації та підприємства мають подати наступні документи до органів Казначейства:
По-перше, необхідно пам’ятати, що рахунки відкривають за підписами двох осіб — керівника та головного бухгалтера, у разі, якщо посаду головного бухгалтера не передбачено, потрібно наказом призначити особу, що матиме право другого підпису.
По-друге за підписом обох осіб — пишемо заяву (в довільній формі) про намір відкрити небюджетний рахунок в органах Казначейства, наприкінці року, як правило, вказані рахунки відкриваютьсялише за підписом начальника конкретного органі казначейства.
Після цього збираємо пакет документів, а саме:
1) заяву про відкриття рахунків, за підписом керівника та головного бухгалтера;
2) виписку з ЄДРПОУ;
3) довідку статистики, засвідчену органом, що її видав або нотаріально;
4) копію установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально;
5) два примірники картки із зразками підписів та відбитком печатки.
6) копію повідомлення про взяття на облік в органі Пенсійного фонду України , засвідчену нотаріально чи органом, що його видав.
7) копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі ДПС, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріальтно (4-ОПП).
8) копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера (засвідчену печаткою підприємства).
9) копії паспортів та ідентифіівкаційних кодів  керівника та головного бухгалтера (засвідчену печаткою підприємства та підписами власників паспортів/кодів).
10) органи казначейства також надають договір про відкриття рахунку в двох примірниках з додатками, котрі підписуються керівником та головним бухгалтером.
Подаємо пакет документів до органів Казначейства та протягом доби Вам відкривають рахунок.

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012  № 758, для відкриття небюджетних рахунків установи, організації та підприємства мають подати наступні документи до органів Казначейства:

По-перше, необхідно пам’ятати, що рахунки відкривають за підписами двох осіб — керівника та головного бухгалтера, у разі, якщо посаду головного бухгалтера не передбачено, потрібно наказом призначити особу, що матиме право другого підпису.

По-друге за підписом обох осіб — пишемо заяву (в довільній формі) про намір відкрити небюджетний рахунок в органах Казначейства, наприкінці року, як правило, вказані рахунки відкриваютьсялише за підписом начальника конкретного органі казначейства.

Після цього збираємо пакет документів, а саме:

1) заяву про відкриття рахунків, за підписом керівника та головного бухгалтера;

2) виписку з ЄДРПОУ;

3) довідку статистики, засвідчену органом, що її видав або нотаріально;

4) копію установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально;

5) два примірники картки із зразками підписів та відбитком печатки.

6) копію повідомлення про взяття на облік в органі Пенсійного фонду України , засвідчену нотаріально чи органом, що його видав.

7) копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі ДПС, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріальтно (4-ОПП).

8) копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера (засвідчені печаткою підприємства).

9) копії паспортів та ідентифіівкаційних кодів  керівника та головного бухгалтера (засвідчені печаткою підприємства та підписами власників паспортів/кодів).

10) органи Казначейства також надають договір про відкриття рахунку в двох примірниках з додатками, котрі підписуються керівником та головним бухгалтером.

Подаємо пакет документів до органів Казначейства та протягом доби Вам відкривають рахунок.

Форма Договору Найму (Оренди) Житла

Відповідно до ст. 810 Цивільного кодексу України за договором найму (оренди) житла одна сторона – власник житла (наймодавець) передає або зобов’язується передати другій стороні (наймачеві) житло для проживання у ньому на певний строк за плату.

Спеціальними нормами глави 59 Цивільного кодексу України не передбачено обов’язкового нотаріального посвідчення договору найму житла незалежно від строку його дії. Однак згідно ч. 4 ст. 209 Цивільного кодексу України (далі — ЦКУ) на вимогу фізичної або юридичної особи будь-який правочин за її участі може бути нотаріально посвідчений. Проте відповідно до Податкового кодексу України договір оренди нерухомого майна підлягає нотаріальному посвідченню, якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб’єктом підприємницької діяльності. Таким чином, існує колізія між законодавчими актами, через що у разі недодержання сторонами вимоги закону про нотаріальне посвідчення договору згідно ст. 220 ЦКУ такий договір є нікчемним (тобто визнання його недійсним судом не вимагається – його недійсність встановлена законом). Слід мати на увазі, що такий правочин не створює юридичних наслідків, крім тих, що пов’язані з його недійсністю. У такому випадку орендар має звільнити орендовану квартиру, а орендодавець повинен повернути отриману орендну плату.

Водночас, якщо сторони домовилися стосовно всіх істотних умов договору, що підтверджується письмовими доказами, і відбулося повне або часткове виконання договору, але одна із сторін ухилилася від його нотаріального посвідчення, суд може визнати такий договір дійсним. У цьому разі наступне нотаріальне посвідчення договору не вимагається.

Згідно із нормою Податкового кодексу України, нотаріус здійснює відповідну функцію контролю – він зобов’язаний надіслати повідомлення про посвідчення такого договору податковому органу за основним місцем проживання орендодавця – платника податку.

Зміна КВЕДів Громадські Організації

Громадськім організаціям для зміни КВЕДів необхідно звернутися з листом до Міністерства юстиції, в додатку до якого має бути подана заповнена реєстраційна картка форми № 4. Міністерство юстиції, а саме – його реєстраційна служба – поставить відмітку на формі № 4 та цитую: «на виконання ст. 3 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та спільного наказу Державного комітету України з питань регуляторної політики і підприємництва та Міністерства юстиції України від 27.02.2007 року № 28/74/5» направить реєстраційну картку форми № 4 на проведення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців до державного реєстратора районної державної адміністрації з супровідним листом.

Задля збереження Вашого часу, рекомендуємо особисто отримати лист з Міністерства юстиції та віднести його до канцелярії районної адміністрації. Так як процес передачі кореспонденції може затягнутися. Після того, як державний реєстратор внесе зміни до єдиної електронної бази, а саме: через три дні після внесення, Ви можете підійти до органу статистики з метою зміни Довідки-статистики.

Комунальний Борг Старого Власника. Хто Платитиме?

До нас звернувся власник придбаного в 2011 році нежитлового приміщення, з наступним питанням.

Комунальне підприємство, з яким він уклав договір про надання комунальних послуг, згідно переліку, намагається покласти на нього  обов’язок сплатити вартість комунальних послуг, які є боргом  ще з часів старого власника.

Тож питання: хто має сплачувати борг? Новий власник, чи старий?

Відповідь:

Відповідно до Закону України «Про житлово-комунальні послуги»: відносини між сторонами в житлово-комунальній сфері регулюються договором.

Згідно Цивільного кодексу України, зобов’язання між сторонами виникають після укладення договорів. Виконання зобов’язань по договору має здійснюватись лише належними сторонами.

Статтею 631 Цивільного кодексу України передбачено, що договір набуває чинності з моменту його укладення, вказане не є виключенням і для договору про надання житлово-комунальних послуг (п. 3 ст. 26 Закону України «Про житлово-комунальні послуги»)

Згідно ст. 32 цього ж Закону комунальні нарахування здійснюються щомісячно, згідно з умовами договору.

Таким чином, новий власник відповідає по умовам свого договору, і до нього не може бути пред’явлено жодних вимог, щодо погашення боргів попередніх власників.

Реорганізація. Правонаступництво. Передача Функцій Замовника — Роз’яснення

 

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України розглянуло лист — звернення, щодо застосування законодавства у сфері державних закупівель, та надало наступну відповідь:

Міністерство Юстиції України на аналогічний запит дало наступну відповідь:

Реорганізація. Правонаступництво. Передача Функцій Замовника

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виникає ряд питань, що стосуються передачі функцій замовника та правонаступництва.

Так, Держказначейством України не приймаються до реєстрації трьохсторонні додаткові угоди щодо передачі прав та обов’язків  за укладеними договорами про закупівлю від попереднього замовника  до нового замовника – правонаступника.

Тому ми змушені були звернутися за наданням роз’яснень до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з наступними питаннями:

Згідно п. 1 ст. 40 Закону Договір  про закупівлю укладається в письмовій формі, відповідно до положень Цивільного та   Господарського  кодексів України. Відповідно до п. 5. ст. 40 Закону Умови  договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції  переможця  процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов’язань  сторонами  у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 512, 513, 514, 517 Цивільного кодексу України, підставами заміни кредитора у зобов’язанні є правонаступництво. Підставою заміни кредитора внаслідок правонаступництва буде пряма вказівка акта цивільного законодавства (ч.3 ст.11 ЦК України), а також настання певних обставин, які мають юридичне значення (наприклад, припинення юридичної особи шляхом реорганізації).

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 «Про здійснення організаційно-правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 12.07.2012 року № 1205 «Про затвердження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перебуває в стадії реорганізації шляхом приєднання до Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке відповідно до свого Положення не виконуватиме функцій замовника будівництва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2012 № 1591 «Про передачу функцій замовника з будівництва об’єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв’язку з його реорганізацією» Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено в установленому порядку передати Комунальному підприємству «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію пов’язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення відповідно до чинного законодавства по деяких об’єктах будівництва.

Абзацом 2, п.п. 1.1, п.1 вищезазначеного розпорядження визначено: «Взяти до відома, що у зв’язку з передачею функцій замовника будівництва об’єктів, зазначених у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпорядження, від Головного управління капітального будівництва до КП «Інженерний центр», це комунальне підприємство стає правонаступником Головного управління капітального будівництва у частині виконання функцій замовника зазначених об’єктів».

Також, відповідно до п. 2 даного розпорядження КП «Інженерний центр» повинно забезпечити подальше виконання будівельних, проектних та інших робіт з метою їх введення в експлуатацію, згідно з програмами соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік.

Як зазначалось вище, Держказначейством України не приймаються до реєстрації трьохсторонні додаткові угоди щодо передачі прав та обов‘язків за укладеними договорами про закупівлю від попереднього замовника (Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до нового замовника – правонаступника (Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для продовження робіт на об’єктах будівництва та здійснення взаєморозрахунків за виконані роботи новим замовником. При цьому Учасник (виконавець робіт) не змінюється.

З огляду на вищезазначене, ми попросили надати роз’яснення:

 1. Підтвердити чи спростувати необхідність проведення нових процедур закупівель та укладення нових договорів новим замовником;
 2. Яку норму Закону України «Про здійснення державних закупівель» необхідно застосувати новому замовнику для обґрунтування процедури закупівлі у разі необхідності проведення нових процедур.

Чекаємо на відповідь.

Чи має право КП «Київекспертиза» здійснювати перевірки обсягів виконаних робіт

Згідно ст. 26 Бюджетного кодексу України: контроль за   дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і  результативного управління бюджетними коштами  та  здійснюється  на  всіх  стадіях бюджетного  процесу його учасниками. Відповідно до ст. 19 Бюджетного кодексу України: учасниками  бюджетного  процесу  є  органи,  установи  (бюджетні установи є неприбутковими) та посадові  особи,  наділені  бюджетними  повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами).

Відповідно до ст. 115 Бюджетного кодексу України: контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ здійснюється вичерпним переліком суб’єктів, серед яких є міські державні адміністрації в  містах  Києві та Севастополі — стосовно районних у цих містах бюджетів.

Згідно ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська,  селищна,  міська рада у межах затверджених нею структури і  штатів  може  створювати відділи,   управління  та  інші  виконавчі  органи  для  здійснення повноважень,  що належать до відання виконавчих органів рад. Відділи,  управління  та  інші  виконавчі  органи  ради  є підзвітними і   підконтрольними    раді,    яка    їх    утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,  сільському,  селищному, міському голові, голові районної у місті ради. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Згідно ст. 19 Конституції України: органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами України.

Таким чином, у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено делегування  функцій  контролю за використанням бюджетних коштів.

Аналізуючи чинне законодавство, вбачаємо наступне:

Згідно Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 09 серпня 2002 року № 168 (далі — Стандарти), суб’єктами державного фінансового контролю є міністерства, інші центральні органи влади, їх територіальні органи, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями. До того ж, відповідно до Стандартів контрольні заходи проводяться службовими особами суб’єкта державного фінансового контролю.

Всупереч основним встановленим нормам про суб’єкти державного фінансового контролю, Положенням функції контролю було покладено на КП «Київекспертиза», яке діяло відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі здійснення будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту (ремонту) затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2009 р. №1497 (із змінами та доповненнями) (далі — Положення). Хоча, КП «Київекспертиза» не є органом влади, або  його підрозділом, перевірка здійснювалась не службовими особами суб’єктів державного фінансового контролю на підставі офіційних розпорядчих документів.

До того ж: Положення, яке надавало право спеціалізованій організації здійснювати контроль, шляхом проведення перевірок під час будівництва з метою виявлення невідповідності робіт, що пред’являються до оплати, встановленим вимогам, 21.03.2012 року – втратило чинність, у зв’язку з невідповідністю вимогам чинного законодавства.

Зважаючи на викладене, ми маємо всі підстави вважати, що КП «Київекспертиза» не має жодних законних підстав для проведення перевірки обсягів виконаних робіт.

Порядок проходження договорів на підприємствах

Юристам, котрі працюють на підприємствах, де не передбачено порядок оформлення договорів, радимо ініціювати вказане, та затвердити порядок наказом та відповідним положенням. Нижче приведено зразок наказу, положення та заявки.

НАКАЗ №____

«____»_______________ 20___ р.                                                                               м. Київ

Про затвердження Положення

про порядок оформлення договорів у

ТОВ «Сонечко»

 

З метою упорядкування роботи з оформлення договорів у ТОВ «Сонечко»:

Н А К А З У Ю:

 1. Затвердити Положення про порядок оформлення договорів у ТОВ «Сонечко»,  згідно з Додатком.
 2. Встановити, що дане Положення набирає чинності з моменту виходу цього наказу і є обов’язковим для виконання всіма керівниками структурних підрозділів та виробничих підприємств.
 3. Управлінню організаційного та документального забезпечення  довести цей наказ до відома всіх структурних підрозділів ТОВ «Сонечко».
 4. Юридичному управлінню надати Положення про порядок оформлення договорів у ТОВ «Сонечко» для ознайомлення всім керівникам структурних підрозділів та виробничих підприємств.
 5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Генеральний директор                                                                              ____________

 

ДОДАТОК

до наказу ТОВ «Сонечко»

від «___»  _______________ 20__ року № _______

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про порядок оформлення договорів

у ТОВ «Сонечко»

1. Дане Положення про порядок оформлення договорів у ТОВ «Сонечко»  встановлює порядок подання, підготовки, погодження та підписання договорів управліннями та відділами ТОВ «Сонечко», в тому числі і іншими керівниками підприємств.

2. Підготовку договорів ініціюють наступні співробітники ТОВ «Сонечко» та виробничих підприємств:

—        Генеральний директор.

—        Директор з питань розвитку.

—        Заступник генерального директора — головний бухгалтер.

—        Директор по регіональним проектам.

—        Заступник генерального директора по виробництву.

—        Головний інженер.

—        Фінансовий директор.

—        Начальник виробничо-технічного управління.

3. Ініціатори подають до юридичного управління ТОВ «Сонечко» заявку, яка має містити інформацію, згідно Додатку № 1 до Положення про порядок оформлення  договорів у ТОВ «Сонечко». Факт надходження заявки фіксується в журналі заявок в юридичному управлінні ТОВ «Сонечко».

Якщо проект договору підготовлено Контрагентом, то на розгляд юридичному управлінню ТОВ «Сонечко» подається його копія, а також контактні телефони Контрагента, для погодження можливих спірних питань. Ініціатор обговорює з відповідними керівниками ТОВ «Сонечко» необхідність укладання договору, запропонованого Контрагентом, а також погоджує всі його істотні умови з відповідними співробітниками ТОВ «Сонечко» (строк, ціна, види робіт тощо).

Юридичне управління перевіряє проект договору на предмет відповідності нормам чинного законодавства.

За результатами перевірки проекту договору юридичним управлінням приймається одне з наступних рішень:

—        про відповідність договору нормам чинного законодавства та інтересам ТОВ «Сонечко» або необхідність доопрацювання його в цілому чи окремих частин.

—        про обговорення з керівництвом ТОВ «Сонечко» недоцільності подальшої співпраці в запропонованому Контрагентом форматі.

—        пропонує свій варіант договору з Контрагентом і погоджує його з ініціатором та відповідними керівниками.

4.  Юридичне управління готує проект договору в строки визначені в заявці, а у разі необхідності та/або за дорученням Генерального директора ТОВ «Сонечко» – в скорочені строки.

5.   Підготовлений та завізований юристом та ініціатором проект договору, ініціатором або уповноваженою ним особою, протягом одного дня подається на погодження наступним особам:

— начальнику виробничо-технічного управління – на предмет ціни договору, відповідності нормам ДБН;

— начальнику фінансово-економічного управління — на предмет строків і умов оплати, розміру послуг генпідряду.

У разі відсутності протягом тривалого часу з поважних причин ініціатора або уповноваженої ним особи, на прохання ініціатора, або за дорученням посадових осіб керівного складу ТОВ «Сонечко», погодження проектів договорів здійснюється юристом, що його готував.

Погодження проекту договору не повинно перевищувати 2-х днів.

6. Про факт підготовки проекту договору підрядних і проектно-вишукувальних робіт, його істотних умов ініціатор або уповноважена ним особа, доводить до відома Директора по регіональним проектам.

7. Погоджений у встановленому порядку з відповідними особами договір передається ініціатором або уповноваженою ним особою до юридичного управління. Юридичне управління перевіряє наявність всіх необхідних погоджень, передбачених даним Положенням та передає договір на підпис Генеральному директору ТОВ «Сонечко», через його секретаря. Підписаний договір завіряється печаткою ТОВ «Сонечко» та передається ініціатором на підпис Контрагенту.

8. Юридичним управлінням ТОВ «Сонечко» здійснюється реєстрація договору та присвоюється номер.

9. Оригінал підписаного договору передається ініціатором або уповноваженою ним особою  в фінансово – економічне управління, де він (оригінал) і зберігається. Копія договору передається ініціатором або уповноваженою ним особою  до виробничо-технічного управління. В електронному варіанті договір зберігається в юридичному управлінні.

10. Фінансово-економічне управління веде реєстр всіх підписаних  договорів (змін, додатків) в книзі реєстрації договорів з вказівкою дати укладання, № п/п, виду робіт, строку дії договорів, інформації про контрагента, котрий підписав договір.

11. У випадку закінчення строку дії договору до фактичного закінчення виконання робіт, співробітник фінансово-економічного управління і виробничо-технічного управління, ставить до відома ініціатора договору, а також юриста.

12. Будь-які зміни та доповнення до укладених договорів проходять процедуру, що встановлена цим Положенням.

Генеральний директор                                                                              _______

 

Додаток № 1

до Положення про порядок оформлення  договорів у  ТОВ «Сонечко»

Начальнику юридичного управління

ТОВ «Сонечко»

ЗАЯВКА

на підготовку договору

Істотні умови

Дата укладання договору

Строк дії договору

Вид договору (генпідряд*, підряд, субпідряд, послуги, купівля-продаж, тощо)

Контрагент (необхідні реквізити)

Ціна (тверда/динамічна) в т.ч. з ПДВ (грн.)

Аванс (наявність, розмір, тощо)

Об’єкт

Предмет договору

(види робіт, послуг, тощо)

Розмір генпідрядних (%)

Строк підготовки договору

* При підготовці (внесенні змін) договорів генпідряду, ініціатор зазначає суб’єктів господарювання, з якими необхідно підготувати відповідні субпідрядні договори (внести зміни).

Інші умови

 

Ініціатор подає заявку з усіма необхідними додатками, з повною інформацією, необхідною для підготовки договору, в разі необхідності, юрист, що готує договір, звертається до ініціатора за додатковою інформацією.

Якщо договір підготовлено Контрагентом, на розгляд юридичному управлінню ТОВ «Сонечко» подається копія договору, а також контактні телефони Контрагента, для погодження спірних питань договору.

«____»____________20___ р.                          ______________________________Підпис      ПІБ

Перелік Районних Судів м.Києва

Голосіївський районний суд
Aдреса: 03680, м. Київ, вул. П. Потєхіна, 14-А, тел.: 0 (44) 259-76-44.

графік прийому позовних заяв, клопотань, скарг:
Понеділок: з 9-00 до 12-00;
Вівторок: з 10-00 до 12-30;
Середа: з 15-00 до 17-30;
Четвер: з 15-00 до 17-30; П’ятниця: з 08-00 до 12-00.

графік прийому громадян в цивільній канцелярії суду (видача копій рішень, постанов, надання інформації по справі):
Понеділок, середа: з 14-00 до 17-30;
П’ятниця: з 09-00 до 12-00.

графік прийому громадян в канцелярії у справах про адміністративні правопорушення (видача копій судових рішень та надання інформації по справі):
Понеділок: з 14:00 до 17:30;
Середа: з 14:00 до 17:30;
П’ятниця: 8:00 до 12:00.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;обід: з 13:00 до 13:45.

Дарницький районний суд
розташований в двох будівлях:
за адресою: 02099, м. Київ, вул. Севастопольська, 14.
за адресою: 02068, м. Київ, вул. Кошиця, 5-А.
тел.: 0 (44) 566-33-41, 566-11-16.

графік прийому позовних заяв, клопотань, скарг, здійснюється за адресою вул. Кошиця 5-А:
Середа: з 15-00 до 18-00;
П’ятниця: з 08-00 до 11-00;

графіки прийому до цивільної канцелярії суду по вул. Кошиця 5-А (видача копій рішень, постанов та надання інформації по справі):
Понеділок: з 9-00 до 12-00;
Вівторок: з 9-00 до 12-00;
Середа: з 15-00 до 18-00;
Четвер: з 9-00 до 12-00;
П’ятниця: з 08-00 до 11-00

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;
обід: з 13:00 до 13:45.

Деснянський районний суд
Aдреса: 02225, м. Київ, пр-т. Маяковського, 5-В, тел.: 0 (44) 547-37-27.

графік прийому позовних заяв, клопотань, скарг:
Понеділок: з 9-00 до 17-00;
Вівторок: з 9-00 до 17-00;
Середа: з 9-00 до 17-00;
Четвер: з 9-00 до 17-00;
П’ятниця: з 09-00 до 15-00.

графік видачі копій судових рішень:
Середа: з 15-00 до 18-00;
П’ятниця: з 08-00 до 11-00.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;
обід: з 13:00 до 13:45.

Дніпровський районний суд
розташований в двох будинках: за адресою: 02105, м. Київ, вул. Сергієнко, 3;
за адресою: 02105, м. Київ, вул. Кошиця, 5
Телефон (и): (044) 558-17-00 (вул. Сергієнка), (044) 570-91-64 (вул. Кошиця) факс: (044) 558-17-02
E-mail: inbox@dn.ki.court.gov.ua
Веб-сайт: http://dn.ki.court.gov.ua

графік роботи
Понеділок — четвер: c 9:00 до 18:00
П’ятниця: c 8:00 до 15:45
Обідня перерва: c 13:00 до 13:45

Оболонський районний суд
адреса: 04212, м. Київ, вул. Тимошенко, 2-Е, тел.: 0 (44) 418-73-60.

графік прийому позовних заяв, клопотань, скарг:
Середа: з 10-00 до 17-00;
П’ятниця: з 08-00 до 13-00;

графік прийому і видачі копій процесуальних документів канцелярією і архівом суду: середа і п’ятниця: протягом часу роботи апарату суду.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;
обід: з 13:00 до 13:45.

Печерський районний суд
Aдреса: 01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 42-А, тел.: 0 (44) 235-32-78.

графік прийому позовних заяв, клопотань, скарг:
Середа: з 15-00 до 18-00;
П’ятниця: з 08-00 до 11-00;

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;
обід: з 13:00 до 13:45.

Подільський районний суд
Aдреса: 04071, м. Київ, вул. Хорива, 21, тел.: 0 (44) 425-65-00 (приймальня);
тел.: 0 (44) 425-43-13 (канцелярія).

графік прийому позовних заяв, скарг, клопотань, видача копій судових рішень і документів:
Понеділок: з 9-00 до 12-00;
Середа: з 15-00 до 18-00;
П’ятниця: з 08-00 до 11-00.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45; обід: з 13:00 до 13:45.

Святошинський районний суд
розташований в двох будівлях:
за адресою: 01032, м. Київ, вул. Жилянська, 142.
за адресою: 03146, м. Київ, вул. Я. Коласа, 27.
тел. 0 (44) 407-65-48, 236-52-31.

графік прийому позовних заяв, скарг, клопотань, видача копій судових рішень і документів:
Понеділок, середа: з 15-00 до 18-00;
Вівторок, четвер: з 9-00 до 12-00;
П’ятниця: з 08-00 до 11-00.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;
обід: з 13:00 до 13:45.

Солом’янський районний суд
розташований в двох будівлях:
за адресою: 03680, м. Київ, вул. Максима Кривоноса, 25.
за адресою: 03113, м. Київ, вул. Полковника Шутова, 1.
тел. 0 (44) 249-79-65, 456-93-08

графік прийому позовних заяв, скарг, клопотань, видача копій судових рішень і документів:
щодня: з 9-00 до 17-45;
обід: з 13-00 до 13-45

графік прийому громадян цивільної канцелярією:
Понеділок, середа, п’ятниця: з 10-00 до 13-00;
Вівторок, четвер: з 14-00 до 17-00.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45; обід: з 13:00 до 13:45.

Шевченківський районний суд
Aдреса: 04053, м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-Б, тел. 0 (44) 462-06-89.

графік прийому позовних заяв, скарг, клопотань, видача копій судових рішень і документів:
з понеділка по четвер: з 9-00 до 17-00;
кожну п’ятницю: з 09-00 до 13-00.

час роботи:
з понеділка по четвер: з 9:00 до 18:00;
П’ятниця: з 8:00 до 15:45;
обід: з 13:00 до 13:45.