Як Відкрити Небюджетний Рахунок в Органах Казначейства

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012  № 758, для відкриття небюджетних рахунків установи, організації та підприємства мають подати наступні документи до органів Казначейства:
По-перше, необхідно пам’ятати, що рахунки відкривають за підписами двох осіб — керівника та головного бухгалтера, у разі, якщо посаду головного бухгалтера не передбачено, потрібно наказом призначити особу, що матиме право другого підпису.
По-друге за підписом обох осіб — пишемо заяву (в довільній формі) про намір відкрити небюджетний рахунок в органах Казначейства, наприкінці року, як правило, вказані рахунки відкриваютьсялише за підписом начальника конкретного органі казначейства.
Після цього збираємо пакет документів, а саме:
1) заяву про відкриття рахунків, за підписом керівника та головного бухгалтера;
2) виписку з ЄДРПОУ;
3) довідку статистики, засвідчену органом, що її видав або нотаріально;
4) копію установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально;
5) два примірники картки із зразками підписів та відбитком печатки.
6) копію повідомлення про взяття на облік в органі Пенсійного фонду України , засвідчену нотаріально чи органом, що його видав.
7) копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі ДПС, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріальтно (4-ОПП).
8) копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера (засвідчену печаткою підприємства).
9) копії паспортів та ідентифіівкаційних кодів  керівника та головного бухгалтера (засвідчену печаткою підприємства та підписами власників паспортів/кодів).
10) органи казначейства також надають договір про відкриття рахунку в двох примірниках з додатками, котрі підписуються керівником та головним бухгалтером.
Подаємо пакет документів до органів Казначейства та протягом доби Вам відкривають рахунок.

Керуючись Наказом Міністерства фінансів України від 22.06.2012  № 758, для відкриття небюджетних рахунків установи, організації та підприємства мають подати наступні документи до органів Казначейства:

По-перше, необхідно пам’ятати, що рахунки відкривають за підписами двох осіб — керівника та головного бухгалтера, у разі, якщо посаду головного бухгалтера не передбачено, потрібно наказом призначити особу, що матиме право другого підпису.

По-друге за підписом обох осіб — пишемо заяву (в довільній формі) про намір відкрити небюджетний рахунок в органах Казначейства, наприкінці року, як правило, вказані рахунки відкриваютьсялише за підписом начальника конкретного органі казначейства.

Після цього збираємо пакет документів, а саме:

1) заяву про відкриття рахунків, за підписом керівника та головного бухгалтера;

2) виписку з ЄДРПОУ;

3) довідку статистики, засвідчену органом, що її видав або нотаріально;

4) копію установчого документа, засвідчену органом, який здійснив реєстрацію або нотаріально;

5) два примірники картки із зразками підписів та відбитком печатки.

6) копію повідомлення про взяття на облік в органі Пенсійного фонду України , засвідчену нотаріально чи органом, що його видав.

7) копію документа, що підтверджує взяття на облік в органі ДПС, засвідчену органом, що видав документ, або нотаріальтно (4-ОПП).

8) копії наказів про призначення керівника та головного бухгалтера (засвідчені печаткою підприємства).

9) копії паспортів та ідентифіівкаційних кодів  керівника та головного бухгалтера (засвідчені печаткою підприємства та підписами власників паспортів/кодів).

10) органи Казначейства також надають договір про відкриття рахунку в двох примірниках з додатками, котрі підписуються керівником та головним бухгалтером.

Подаємо пакет документів до органів Казначейства та протягом доби Вам відкривають рахунок.