Реорганізація. Правонаступництво. Передача Функцій Замовника

У зв’язку з реорганізацією структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) виникає ряд питань, що стосуються передачі функцій замовника та правонаступництва.

Так, Держказначейством України не приймаються до реєстрації трьохсторонні додаткові угоди щодо передачі прав та обов’язків  за укладеними договорами про закупівлю від попереднього замовника  до нового замовника – правонаступника.

Тому ми змушені були звернутися за наданням роз’яснень до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з наступними питаннями:

Згідно п. 1 ст. 40 Закону Договір  про закупівлю укладається в письмовій формі, відповідно до положень Цивільного та   Господарського  кодексів України. Відповідно до п. 5. ст. 40 Закону Умови  договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції  переможця  процедури закупівлі. Істотні умови договору про закупівлю не можуть  змінюватися  після його  підписання  до  виконання  зобов’язань  сторонами  у повному обсязі.

Відповідно до ст.ст. 512, 513, 514, 517 Цивільного кодексу України, підставами заміни кредитора у зобов’язанні є правонаступництво. Підставою заміни кредитора внаслідок правонаступництва буде пряма вказівка акта цивільного законодавства (ч.3 ст.11 ЦК України), а також настання певних обставин, які мають юридичне значення (наприклад, припинення юридичної особи шляхом реорганізації).

Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 29.03.2012 № 500 «Про здійснення організаційно-правових заходів щодо ліквідації, реорганізації та перейменування структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» та від 12.07.2012 року № 1205 «Про затвердження змін та доповнень до Положень про структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)» Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) перебуває в стадії реорганізації шляхом приєднання до Головного управління житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), яке відповідно до свого Положення не виконуватиме функцій замовника будівництва.

Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.09.2012 № 1591 «Про передачу функцій замовника з будівництва об’єктів від Головного управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у зв’язку з його реорганізацією» Головному управлінню капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) визначено в установленому порядку передати Комунальному підприємству «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функції замовника, всі наявні документи, які засвідчують права замовника, обсяги незавершеного будівництва на момент передачі, проектно-кошторисну, договірну, бухгалтерську документацію, документацію пов’язану з проведенням процедур закупівель, обладнання та матеріали, що придбані для комплектації об’єктів, та інформацію, яка є важливою для їх здійснення відповідно до чинного законодавства по деяких об’єктах будівництва.

Абзацом 2, п.п. 1.1, п.1 вищезазначеного розпорядження визначено: «Взяти до відома, що у зв’язку з передачею функцій замовника будівництва об’єктів, зазначених у підпункті 1.1. пункту 1 цього розпорядження, від Головного управління капітального будівництва до КП «Інженерний центр», це комунальне підприємство стає правонаступником Головного управління капітального будівництва у частині виконання функцій замовника зазначених об’єктів».

Також, відповідно до п. 2 даного розпорядження КП «Інженерний центр» повинно забезпечити подальше виконання будівельних, проектних та інших робіт з метою їх введення в експлуатацію, згідно з програмами соціально-економічного розвитку м. Києва на відповідний рік.

Як зазначалось вище, Держказначейством України не приймаються до реєстрації трьохсторонні додаткові угоди щодо передачі прав та обов‘язків за укладеними договорами про закупівлю від попереднього замовника (Головне управління капітального будівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до нового замовника – правонаступника (Комунальне підприємство «Інженерний центр» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для продовження робіт на об’єктах будівництва та здійснення взаєморозрахунків за виконані роботи новим замовником. При цьому Учасник (виконавець робіт) не змінюється.

З огляду на вищезазначене, ми попросили надати роз’яснення:

  1. Підтвердити чи спростувати необхідність проведення нових процедур закупівель та укладення нових договорів новим замовником;
  2. Яку норму Закону України «Про здійснення державних закупівель» необхідно застосувати новому замовнику для обґрунтування процедури закупівлі у разі необхідності проведення нових процедур.

Чекаємо на відповідь.