Чи має право КП «Київекспертиза» здійснювати перевірки обсягів виконаних робіт

Згідно ст. 26 Бюджетного кодексу України: контроль за   дотриманням бюджетного законодавства спрямований на забезпечення ефективного і  результативного управління бюджетними коштами  та  здійснюється  на  всіх  стадіях бюджетного  процесу його учасниками. Відповідно до ст. 19 Бюджетного кодексу України: учасниками  бюджетного  процесу  є  органи,  установи  (бюджетні установи є неприбутковими) та посадові  особи,  наділені  бюджетними  повноваженнями (правами та обов’язками з управління бюджетними коштами).

Відповідно до ст. 115 Бюджетного кодексу України: контроль за відповідністю бюджетному законодавству України показників затверджених бюджетів, бюджетного розпису та кошторисів бюджетних установ здійснюється вичерпним переліком суб’єктів, серед яких є міські державні адміністрації в  містах  Києві та Севастополі — стосовно районних у цих містах бюджетів.

Згідно ст. 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська,  селищна,  міська рада у межах затверджених нею структури і  штатів  може  створювати відділи,   управління  та  інші  виконавчі  органи  для  здійснення повноважень,  що належать до відання виконавчих органів рад. Відділи,  управління  та  інші  виконавчі  органи  ради  є підзвітними і   підконтрольними    раді,    яка    їх    утворила, підпорядкованими її виконавчому комітету,  сільському,  селищному, міському голові, голові районної у місті ради. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи ради затверджуються відповідною радою.

Згідно ст. 19 Конституції України: органи державної влади та  органи  місцевого  самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти  лише  на  підставі,  в  межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією  та  законами України.

Таким чином, у Законі України «Про місцеве самоврядування в Україні» не передбачено делегування  функцій  контролю за використанням бюджетних коштів.

Аналізуючи чинне законодавство, вбачаємо наступне:

Згідно Стандартів державного фінансового контролю за використанням бюджетних коштів, державного і комунального майна, затвердженого Наказом Головного контрольно-ревізійного управління України від 09 серпня 2002 року № 168 (далі — Стандарти), суб’єктами державного фінансового контролю є міністерства, інші центральні органи влади, їх територіальні органи, які наділені повноваженнями на здійснення фінансового контролю, їх самостійні контрольно-ревізійні підрозділи або інші їхні підрозділи (особи), які наділені такими повноваженнями. До того ж, відповідно до Стандартів контрольні заходи проводяться службовими особами суб’єкта державного фінансового контролю.

Всупереч основним встановленим нормам про суб’єкти державного фінансового контролю, Положенням функції контролю було покладено на КП «Київекспертиза», яке діяло відповідно до Положення про порядок здійснення контролю за витрачанням фінансових ресурсів в процесі здійснення будівництва, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення, капітального ремонту (ремонту) затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.12.2009 р. №1497 (із змінами та доповненнями) (далі — Положення). Хоча, КП «Київекспертиза» не є органом влади, або  його підрозділом, перевірка здійснювалась не службовими особами суб’єктів державного фінансового контролю на підставі офіційних розпорядчих документів.

До того ж: Положення, яке надавало право спеціалізованій організації здійснювати контроль, шляхом проведення перевірок під час будівництва з метою виявлення невідповідності робіт, що пред’являються до оплати, встановленим вимогам, 21.03.2012 року – втратило чинність, у зв’язку з невідповідністю вимогам чинного законодавства.

Зважаючи на викладене, ми маємо всі підстави вважати, що КП «Київекспертиза» не має жодних законних підстав для проведення перевірки обсягів виконаних робіт.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*