Запити Державної Податкової Служби (Порушення Вимог Порядку Вручення)

Часто Державні податкові служби, щоб полегшити свою діяльність, направляють запити на підприємства факсом. Чи має право підприємство проігнорувати такий запит? Розглянемо це питання через призму законодавства.

Згідно ст. 73.3 Податкового Кодексу України: органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, ті її документального підтвердження.

Відповідно до абзацу 4 п. 3 ст. 73 Податкового Кодексу України: Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин.

Згідно п. 73.5 ПКУ (на який часто іде посилання в запитах) встановлено, що зустрічні  звірки  не  є  перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Так згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1232 від 27 грудня 2010 р. Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок: орган державної податкової служби надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

У зв’язку з наведеним, вважаємо, що підприємство має всі підстави не надавати відповідь на запит, який оформлений з порушенням вимог, передбачених чинним законодавством України, тобто не завірений печаткою або направлений з порушенням вимог щодо порядку вручення запитів, а саме — надіслано факсом.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*