100 Фильмов, Которые Потрясли Мир

1.Последний подарок
2.Город Бога
3.Альфа Дог
4.Сердца в Атлантиде
5.Области тьмы
6.Легенда Багера Ванса
7.Умница Уилл Хантинг
8.Что гложет Гилберта Грейпа?
9.Белый плен
10.Город ангелов
11.Ванильное небо
12.Август Раш
13.Знакомьтесь, Джо Блэк
14.Реальная любовь
15.В диких условиях
16.Целитель Адамс
17.Хороший год
18.Сладкий ноябрь
19.127 часов
20.Общество мертвых поэтов
21.Шоу Трумана
22.Револьвер
23.Семьянин
24.Дом у озера
25.Кожа в которой я живу
26.Последний отпуск
27.Запах женщины
28.Планета Ка-Пэкс
29.Жизнь прекрасна
30.Эта замечательная жизнь
31.Куда приводят мечты
32.Семь жизней
33.Мирный Воин
34.Под солнцем Тосканы
35.Аватар
36.Бойцовский клуб
37.Двухсотлетний человек
38.Господин Никто
39.Билли Эллиот
40.Начало
41.Ганди
42.Барака
43.Амели
44.Самый Быстрый Индиан
45.Зелёная миля
46.Прекрасная зелёная
47.Форрест Гамп
48.Суета и движение
49.Привет, Джули!
50.Дневники памяти
51.День сурка
52.Рассекая волны
53.Возврат
54.Заплати другому
55.Персонаж
56.Достучаться до небес
57.Праздник любви
58.Догма
59.На игле
60.Ангел-А
61.Побег из Шоушенка
62.Назад в будущее
63.Долина света
64.Трудности перевода
65.Лагаан: Однажды в Индии
66.Жертвоприношение
67.Отпуск по обмену
68.Пятая печать
69.Время
70.Догвиль
71.Необратимость
72.Пыль
73.Муза
74.Столкновение
75.Последний император
76.Ноэль / Рождество
77.Легенда о пианисте
78.Феномен 2
79.Лучше не бывает
80.Поллианна
81.Леон
82.Счастливое число Слевина
83.Трасса 60
84.Хатико: Самый верный друг
85.Человек дождя
86.Игры разума
87.Жестокие игры
88.Искусственный разум
89.Поймай меня, если сможешь
90.Крупная рыба
91.Семь
92.Спеши любить
93.Человек, который изменил все
94.В погоне за счастьем
95.Хористы
96.Великан
97.Дон Жуан де Марко
98.В лучах славы
99.Три дня на побег
100.Законопослушный гражданин

Пасхальное Яйцо из Роз. Киев

В Киеве  возле Киево-Печерской Лавры установили огромное пасхальное яйцо, которое сделано из живых цветов. Для создания этого шедевра,  который весит 500 кг, и в высоту составляет 2,5 метра ушло 7 343 розы разного цвета, плюс10 кг мха. На это стоит посмотреть, ведь розы долго не живут. Поторопитесь)

Запити Державної Податкової Служби (Порушення Вимог Порядку Вручення)

Часто Державні податкові служби, щоб полегшити свою діяльність, направляють запити на підприємства факсом. Чи має право підприємство проігнорувати такий запит? Розглянемо це питання через призму законодавства.

Згідно ст. 73.3 Податкового Кодексу України: органи державної податкової служби мають право звернутися до платників податків та інших суб’єктів інформаційних відносин із письмовим запитом про надання інформації (вичерпний перелік та підстави надання якої встановлено законом), необхідної для виконання покладених на органи державної податкової служби функцій, завдань, ті її документального підтвердження.

Відповідно до абзацу 4 п. 3 ст. 73 Податкового Кодексу України: Запит вважається врученим, якщо його надіслано поштою листом з повідомленням про вручення за податковою адресою або надано під розписку платнику податків або іншому суб’єкту інформаційних відносин.

Згідно п. 73.5 ПКУ (на який часто іде посилання в запитах) встановлено, що зустрічні  звірки  не  є  перевірками і проводяться в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Так згідно Постанови Кабінету Міністрів № 1232 від 27 грудня 2010 р. Про затвердження Порядку проведення органами державної податкової служби зустрічних звірок: орган державної податкової служби надсилає завірений печаткою запит про подання інформації та її документального підтвердження суб’єкту господарювання за його адресою (місцезнаходженням, податковою адресою) рекомендованим листом з повідомленням про вручення чи особисто вручає суб’єкту господарювання або його законному чи уповноваженому представникові під розписку.

У зв’язку з наведеним, вважаємо, що підприємство має всі підстави не надавати відповідь на запит, який оформлений з порушенням вимог, передбачених чинним законодавством України, тобто не завірений печаткою або направлений з порушенням вимог щодо порядку вручення запитів, а саме — надіслано факсом.

Знищення Первинних Документів і Документів Податкової Звітності (Перелік № 41)

Строки зберігання та порядок знищення первинних документів, документів податкової звітності та іншої документації визначено в положеннях наказу Головного архівного управління при Кабінеті Міністрів України від 20.07.98 р. № 41 «Про затвердження Переліку типових документів» (далі – Перелік № 41).

Відповідно до статті 315 розділу 4.2 Переліку № 41 для первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських операцій і є підставою для записів у реєстрах бухгалтерського обліку та податкових записах (касові, банківські документи, повідомлення банків і переказні вимоги, виписки банків, наряди на роботу, табелі, акти про приймання, здавання і списання майна й матеріалів, квитанції і накладні з обліку товарно-матеріальних цінностей, авансові звіти та ін.) встановлено термін зберігання в архіві підприємства у 3 роки, за умови завершення перевірки державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.

Обчислення термінів зберігання документів провадиться з 1 січня року, наступного за роком завершення їх діловодства.

В підпункті 2.12 частини II Переліку № 41 визначено також додаткові обмеження і уточнення термінів зберігання документів, які є обов’язковими до виконання. Зокрема, в абзаці 4 даного підпункту зазначено:

— знищення первинних документів і документів податкової звітності дозволяється лише за умови завершення перевірки (планової) державними податковими органами з питань дотримання податкового законодавства.

Відповідно до пункту 3.6 Переліку № 41 знищення документів, термін зберігання яких минув та які не підлягають обов’язковій передачі до архіву, повинно відбуватись за погодженням з державними архівними установами.

Зустрічні Звірки Контрольно-ревізійної Служби в Україні (Державної Фінансової Інспекції України)

Часто підприємства потрапляють під пильне око Державної фінансової інспекції України, шляхом проведення зустрічних звірок. Державна фінансова інспекція України – колишня Контрольно-ревізійна служба в Україні.

Варто пам’ятати, що зустрічна   звірка  не є контрольним заходом та проводиться   шляхом  документального  і фактичного  дослідження  виду,  обсягу  операцій,  проведених  між суб’єктом  господарювання  та  об’єктом  контролю — підконтрольною установою (частина 17 статті 11 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні»).   Тобто, якщо Товариство не мало прямих господарських відносин з об’єктом контролю, то не варто поспішати надавати документи або допускати посадових осіб Державної фінансової інспекції України для проведення зустрічної звірки. Але не потрібно ігнорувати запит, це може бути розцінено, як ухилення від зустрічної звірки, або як чинення перешкод у проведенні ревізій; на нашу думку в такому випадку, варто направити аргументовану відповідь.

Наводимо зразок листа – відповіді на направлення Державної фінансової інспекції України, щодо зустрічної звірки, якщо Товариство не мало прямих господарських відносин з Об’єктом контролю.

На Ваше направлення про проведення зустрічної звірки з метою документального підтвердження виду, обсягу і якості операцій та розрахунків, що здійснювалися між Товариством та Підконтрольною установою з 01.01.2009 року по 31.12.2011 рік, повідомляємо наступне:

У відповідності до ст. 19 Конституції України органи державної влади та їхні посадові особи зобов’язані діяти виключно на підставі, в межах та у спосіб, які передбачені Конституцією та законами України.

Згідно Указу Президента України «Про Положення про Державну фінансову інспекцію України» від 23 квітня 2011 року № 499/2011 (далі — Указ) Держфінінспекція України відповідно до покладених  на  неї завдань здійснює державний фінансовий контроль за: станом і достовірністю бухгалтерського  обліку  і фінансової  звітності  у міністерствах та інших органах виконавчої влади,  державних фондах, фондах загальнообов’язкового державногосоціального   страхування,   бюджетних   установах   і   суб’єктах господарювання  державного   сектору   економіки,   а   також   на підприємствах,   в   установах   та  організаціях,  які  отримують(отримували у періоді,  який перевіряється) кошти з бюджетів  усіхрівнів,   державних   фондів   та   фондів   загальнообов’язкового державного    соціального    страхування    або     використовують (використовували   у  періоді,  який  перевіряється)  державне  чи комунальне майно (далі — підконтрольні установи).

Відповідно до пп. 13 п. 6 Указу Державна фінансова інспекція України проводить на підприємствах,  в установах та оганізаціях зустрічні   звірки   з   метою   документального   та   фактичного підтвердження  виду,  обсягу  і якості операцій та розрахунків для з’ясування  їх  реальності  та  повноти  відображення   в   обліку підприємства, установи та організації, що контролюється.

Відповідно до п. 12 ст. 10 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» Державна фінансова інспекція України має право проводити  у  суб’єктів господарювання, які мали правовівідносини  з  підконтрольною  установою,  зустрічні звірки з метою документального  підтвердження виду,  обсягу і якості операцій та розрахунків,   що   здійснювалися  між  ними,  для  з’ясування  їх реальності   та   повноти  відображення  в  обліку  підконтрольної установи.

При виході на об’єкт зустрічної звірки, посадову особу Держфінінспекції в м. Києві до проведення зустрічної звірки допущено не було, так як з 2009 року по теперішній час Товариство не має правових відносин  з об’єктом контролю.

Тому вважаємо, що підстави для здійснення зустрічної звірки Товариства відсутні, так як будь-які господарські правовідносини між Товариством та Підконтрольною установою відсутні.

Хай щастить!